Dolnośląskie Inwestycje Spółka Akcyjna we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000407903 ul. Dyrekcyjna 1/105, 50-528 Wrocław NIP: 8982199213 REGON: 021802654

Kapitał zakładowy: 100.000 zł, opłacony w całości Kapitał zakładowy dzieli się na 100 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1000 zł każda.

SPRZEDAŻ I NAJEM DŁUGOTERMINOWY
+48 71 39 44 564
Sprzedaz@starter.net.pl
Wybrzeże Ludwika
Pasteura 18/1i
ul. Dyrekcyjna 1, Wrocław

Zapraszamy do umówienia spotkania w dogodnym dla Państwa terminie.

Inez Raduchowska
Specjalista ds. Sprzedaży
tel: 608 600 919
i.raduchowska@starter.net.pl

Agnieszka Zalińska – Szargut
Specjalista ds. Sprzedaży
tel: 608 333 163
a.zalinska@starter.net.pl

NAJEM DŁUGOTERMINOWY
Aleksandra Wilczewska
tel: 608 333 168
rezerwacje@starter.net.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW: media@starter.net.pl